Zajmujemy się serwisem:

-palników olejowych,

-palników gazowych,

-palników dwumedialnych,

-kotłów gazowych,

-kotłów kondensacyjnych,

-kotłów parowych,

-promienników gazowych,

-nagrzewnic gazowych powietrza,

– profesjonalne badanie wody,

– stacji uzdatniania i demineralizacji wody,

– systemów detekcji gazu,

-urządzeń wentylacyjnych.